Тендер: TENDER on the supply of hotel services for Mercy Corps Osh office/ ТЕНДЕР на предоставление гостиничных услуг для нужд офиса Мерсико в Оше

Mercy Corps exists to alleviate suffering, poverty and oppression by helping people build secure, productive and just communities.

Mercy Corps is an international humanitarian organization that has been working in Kyrgyzstan since 1994.  Mercy Corps is implementing the McGovern-Dole International Food for Education and Child Nutrition Program supported by the United States Department of Agriculture (USDA).

Mercy Corps is inviting qualified organizations and private entrepreneurs to participate in the TENDER on the supply of hotel services for Mercy Corps Osh office.

Full package of tender documents can be received from the link on this site.

Interested bidders are requested to submit the filled tender documents from May 19, 2020 to May 27, 2020 by email to: mckrprocurement@mercycorps.org with OSH-ST-RFP-0014 in the subject line.  The deadline for submission is before 17.00 on May 27, 2020.

Late offers will not be considered.

Telephone inquiries are not available.

 

Mercy Corps (Мерсико) существует для преодоления страданий, бедности и угнетения, помогая людям строить безопасные, продуктивные и справедливые сообщества.

Мерсико является международной гуманитарной организацией, работающей в Кыргызстане с 1994 года.  Мерсико осуществляет Международную Продовольственную Программу Макговерна-Доула для образования и питания детей, финансируемую Департаментом Сельского Хозяйства США (USDA).

Мерсико приглашает организации и частных предпринимателей принять участие в ТЕНДЕРЕ на предоставление гостиничных услуг для нужд офиса Мерсико в Оше.

Полный пакет тендерных документов можно скачать по ссылке на сайте объявления.

Заинтересованные поставщики должны подать заполненные тендерные документы с пометкой OSH-ST-RFP-0014 с 19 мая 2020 года по 27 мая 2020 года на электронный адрес: mckrprocurement@mercycorps.org.

Крайний срок подачи заявок в виде заполненных тендерных документов – до 17:00 27 мая 2020 года.

Предложения после указанного срока и времени рассматриваться не будут.

Справки по телефону не предоставляются.

 

Mercy Corps (Мерсико) уюму адамдарга коопсуз, натыйжалуу жана адилеттүү коомду түзүүгө жардам берип, азап чегүүнү, жакырчылыкты жана эзүүнү жеңип чыгуу үчүн кам көрөт.

Мерсико Кыргызстанда 1994-ж. бери иштеп келе жаткан эл аралык гуманитардык уюм. Мерсико АКШнын Айыл чарба Департаменти (USDA) каржылаган балдардын тамактануусу жана билим алуусу боюнча Макговерн-Доулдун Эл аралык Азык-түлүк Программасын иш жүзүнө ашырууда.

Мерсико уюмдарды жана жеке ишкерлерди Ош шаарындагы Мерсико уюмунун кеңсеси жана программаларынын муктаждыктары үчүн мейманкана кызматтарын көрсөтүү боюнча ТЕНДЕРГЕ катышууга чакырат.

Толук тендердик документтерди жарыя жайгаштырылган сайттагы шилтемелерден ала аласыздар.

Кызыкдар болгон тараптар толтурулган тендердик документтерди OSH-ST-RFP-0014 белгиси менен mckrprocurement@mercycorps.org электрондук дареги боюнча, 2020-жылдын 19-майынан тартып 27-майына чейин тапшыра алышат.

Толтурулган тендердик документтер 2020-жылдын 27-майында саат 17:00го чейин гана кабыл алынат.

Көрсөтүлгөн убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.

Маалыматтар телефон аркылуу берилбейт.

 

Mercy Corps  

Крайний срок
27.05.2020  

Город / область
Ош  

Категория объявления
Недвижимость, аренда помещения  

Опубликовано
19.05.2020  

Прикрепленные файлы

Итоги проведения тендера (конкурса, аукциона, запроса) и или итоги исполнения договора
 


Поделится c другими

© Tenders.kg - Все права защищены | Пользовательское соглашение | Контакты и Техподдержка email: info@tenders.kg тел.: +996779904019