Тендер: Продление: Предоставление транспортных услуг для Программ Мерсико (Бишкек)

 

Mercy Corps exists to alleviate suffering, poverty and oppression by helping people build secure, productive and just communities.

 

Mercy Corps is announcing extension of the tender and pleased to invite freelance drivers and transportation companies to participate in the TENDER for the provision of transportation services for Mercy Corps Program needs in the Northern regions of the Kyrgyz Republic for the period from August 2019 through June 30, 2020.

 

Minimum requirements:

 • Left-handed car in ownership (crossover, SUV, 4WD is preferred) in good technical condition equipped for traveling to distinct communities;
 • Professional driving experience of at least five years including driving experience on off-road and mountain road;
 • Valid driving license of a relevant category;
 • The transportation companies must have a license or official permit for the provision of transportation services in accordance with the legislation of the Kyrgyz Republic;
 • Good knowledge of Kyrgyz Republic (KR) regions;
 • Technical knowledge of the car;
 • Ability to work in a team;
 • Knowledge of Kyrgyz and Russian languages;
 • Preferentially: knowledge of spoken English, experience of work with international organizations.

 

Objectives: Safe transportation of MC employees and equipment in rural and mountainous remote districts in the north of the KR, provide an assistance to MC’s staff as necessary.

 

Service provision geographical areas: Chui, Naryn, Issyk-Kul, Talas regions of the Kyrgyz Republic.

Provision of freelance driver’s services requires frequent travel in the north regions of Kyrgyzstan.  

 

Full package of tender documents (for registration, completion and submission of documents) can be received from the link on this site or printed copies from the MC office at the addresses: 73, Erkindik boulevard, Bishkek, KR.

Deadline: All Interested candidates/ bidders are requested to submit the filled tender documents from 08:00 to 17:00 from July 26, 2019 to August 9, 2019 to the MC office at the address above or by email to: mckrprocurement@mercycorps.org .  The deadline for submission is August 9, 2019 at 17:00pm.

Late offers will not be considered. Telephone inquiries are not available.

 

Организация Mercy Corps (Мерсико) существует для преодоления страданий, бедности и угнетения, помогая людям строить безопасные, продуктивные и справедливые сообщества.

 

Мерсико объявляет продление тендера и приглашает индивидуальных водителей и транспортные компании принять участие в ТЕНДЕРЕ на предоставление транспортных услуг для Программ Мерсико по Северному региону Кыргызской Республики на период с августа 2019 года по 30 июня 2020 года.

 

Минимальные требования:

 • Наличие собственного автомобиля с левым рулем («кроссовер», внедорожник, 4WD – является преимуществом) в хорошем техническом состоянии, оснащенного для поездок в отделенные регионы;
 • Опыт вождения не менее пяти лет, включая опыт вождения по бездорожью и на горных дорогах;
 • Действующие водительские права соответствующей категории;
 • Транспортная компания должна иметь разрешение или лицензию на предоставление транспортных услуг в соответствии с законодательством КР;
 • Хорошее знание регионов КР;
 • Знание устройства автомобиля;
 • Умение работать в команде;
 • Владение киргизским и русским языками;
 • Предпочтительно: Знание устного английского языка, опыт работы в международных организациях.

 

Цели: Безопасная перевозка сотрудников и оборудования Мерсико в городской и сельской местностях, включая горные регионы севера КР; оказание помощи сотрудникам Мерсико по мере необходимости. 

 

Место исполнения услуг: Чуйская, Нарынская, Иссык-Кульская, Таласская области Кыргызской Республики.

Услуги внештатного водителя включают ежемесячные командировки по северным регионам Кыргызстана.

 

Полный пакет тендерных документов можно скачать по ссылке на сайте объявления, или получить в печатном виде в офисе Мерсико по следующему адресу: г. Бишкек, бульвар Эркиндик, 73.

Срок подачи: Все заинтересованные кандидаты/ поставщики должны подать заполненные тендерные документы с 08:00 по 17:00 с 26 июля 2019 года по 9 августа 2019 года в офис Мерсико по выше указанному адресу, либо на эл. адрес: mckrprocurement@mercycorps.org

Конечный срок подачи заявок в виде заполненных тендерных документов – до 17:00 9 августа 2019 года.

Предложения после указанного срока и времени рассматриваться не будут.

Справки по телефону не предоставляются.

 

Мерсико уюму адамдардын коопсуз, өнүккөн жана адилеттүү коомду түзүүсүнө жардам берүү менен азап чегүүнү, жакырчылыкты жана эзүүнү жоюу үчүн кам көрөт.

 

Мерсико тендерди улантуунун негизинде жеке айдоочуларды жана унаа компанияларын Кыргыз Республикасынын Түндүк аймагындагы Мерсико уюмунун Программаларына 2019-жылдын августунан 2020-жылдын 30-июнуна чейин унаа кызматын көрсөтүү боюнча ТЕНДЕРГЕ катышууга чакырат.

 

Минималдуу талаптар:

 

 • Жакшы техникалыкы абалдагы, алыскы аймактарга баруу үчүн жабдылган, сол жактуу рулу менен жеке автоунаанын («кроссовер», «внедорожник», 4 WD артыкчылык берилет) болушу;
 • Беш жылдан кем эмес, тоолу жана алалашалбырт жолдордогу айдоочулук тажрыйбасы;
 • Тийиштүү катеогриядагы жарактуу айдоочу күбөлүгү (права);
 • Унаа компаниясынын КР мыйзамына ылайык унаа кызматтарын көрсөтүү үчүн лицензиясы же уруксааты болуш керек;
 • КР аймактарын жакшы билүүсү;
 • Унаанын техникалык түзүлүшүн билүүсү;
 • Команда ичинде иштей билүүсү;
 • Кыргыз жана орус тилин билүүсү;
 • Артыкчылык: англис тилин ооз эки билүү, эл аралык уюмдарда иштоо тажрыйбасы.

 

Максаттары: Мерсико Уюмунун жумушчуларын жана жабдууларын шаарларда жана тоолуу аймактар менен айылдарда коопсуз ташуу, керек болгон учурда Мерсико уюмунун кызматкерлерине жардам көргөзүү.

 

Кызмат орду: КР Чүй, Нарын, Ысык-Көл, Талас областтары.

Штаттан сырткары айдоочунун кызматтарына КР Түндүк аймагында ай сайын бат-бат  жумуш сапарлары кирет.

 

Толук тендердик документти сайттагы шилтеме боюнча же Мерсико уюмунун кеңсесинен төмөндөгү дарек боюнча ала аласыздар: Бишкек ш., Эркиндик бул.,73.

Тапшыруу мөөнөтү: Кызыкдар болгон талапкерлер/уюмдар тендердик пакетти Мерсико уюмунун кеңсесине же болбосо mckrprocurement@mercycorps.org электрондук дареги боюнча, 2019-жылдын 26-июлунан тартып 9-августуна чейин, саат 08:00дөн 17:00гө чейинки убакытта тапшыра алышат.

Толтурулган тендердик документтерди кабыл алуунун акыркы мөөнөтү 2019-жылдын 9-августунда саат 17:00гө чейин.

Көрсөтүлгөн убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.

Маалыматтар телефон аркылуу берилбейт.

 

 

Mercy Corps  

Крайний срок
09.08.2019  

Город / область
Бишкек  

Категория объявления
Перевозки, логистика, транспорт, билеты  

Опубликовано
04.07.2019  

Итоги проведения тендера (конкурса, аукциона, запроса) и или итоги исполнения договора
 


Поделится c другими

© Tenders.kg - Все права защищены | Пользовательское соглашение | Контакты и Техподдержка email: info@tenders.kg тел.: +996779904019